Pelkat-PKLU

Kepengurusan PELKAT PKLU Tahun 2017 – 2020

PERSEKUTUAN KAUM LANJUT USIA

Penasehat : Gerd Willem Aer
    R.H.W. Massie
Ketua : Adolf Warouw
Ketua I : Joice Julian Susan Rumokoy
Ketua II : Willem Tanamal
Sekretaris : Emalia Maryam Sarlien Manopo-Giri
Bendahara : Mathilda A. Sumual-Bororing
Bendahara I : Jacquilline Ottay
     
Anggota : Louise Ida Tua Maengkom Pasaribu
    Daniel Johannes Lumenta
    Sientje Leatemia-Tandingan
    Naomi Tangkah-Ndjurumana